Sponsorera ett fadderbarn

Gospel for Asien tar sammanlagt hand om över 70.000 barn som står inför risk att hamna på gatan på grund av familjens fattigdom eller andra orsaker som försvårar livet i hemmet. Fadderbarnverksamheten har startat även i Finland.

Ifall du väljer att stödja ett sådant barn, får du ditt fadderbarns bild och berättelse. Det finns möjlighet att brevväxla med ditt fadderbarn. Du kan skriva till ditt barn och barnet svarar med jämna mellanrum.

I Bridge of Hope skolcentrumen får barnen mat, kläder, hygienprodukter och läkarvård. Dessutom får de lära sig berättelser från Bibeln och att sjunga låtar. Detta är ett mycket effektivt sätt att förändra familjernas misär. Det behövs inte mycket för att allt skall förändras, för att hopplöshet skall ersättas av hopp. Det är inte frågan om institutionsvård, för barnen bor fortfarande hemma. Förutom barnen, förändras även föräldrarnas liv. De får känna omsorg och förstå att någon bryr sig om dem.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again