Jaamme Kristuksen rakkautta Etelä-Aasiassa

Tärkeimmät

Seuraavilla tavoilla voit olla mukana GFA:n kanssa jakamassa Kristuksen rakkautta

Kansalliset lähetit - pioneerilähetystyötä

Toivon silta (Bridge of Hope) - lasten sponsorointiohjelma

Gospel for Asia

kouluttaa, varustaa ja lähettää työmiehiä kertomaan Jumalan rakkaudesta saavuttamattomille miehille, naisille ja lapsille, jotka eivät ole koskaan kuulleet Hänen nimeään. Yhteistyösi lähettisi kanssa vaikuttaa tarpeessa olevien hengelliseen ja fyysiseen hyvinvointiin.