Sponsorskap

Polisstyrelsen har beviljat Gospel for Asia penningsinsamlingsrätt för perioden 15.12.2015-14.12.2017. Tillståndet gäller i hela landet, exklusive Åland.

Det vanligaste sättet att sponsorera är genom att stödja en nationell missionär eller ett fadderbarn med 25 euro i månaden. Vid intresse för verksamheten kan du kontakta oss via email, info@gfa.fi eller telefon 0500369699, ringa på kvällarna eller via textmeddelande, så kontaktar vi dig senare.

Det finns flera olika möjligheter att stödja verksamheten, till exempel genom att donera en symaskin eller höns till fattiga familjer i Asien. För tillfället har vi ännu inte information om dessa möjligheter på våra finska/svenska internetsidor.

  • Bankkonto FI5911583000228934 (sponsoreringskonto)
  • Bankkonto för betalning av böckerna (Vallankumous lähetystyössä)  FI8111583000228926