Sponsorskap

Polisstyrelsen har beviljat Gospel for Asia penningsinsamlingsrätt  RA/2022/922 från och med 1.6.2022. Tillståndet gäller i hela landet, exklusive Åland.

Det vanligaste sättet att sponsorera är genom att stödja en nationell missionär eller ett fadderbarn med 25 euro i månaden. Vid intresse för verksamheten kan du kontakta oss via email, infofi@gfa.org eller telefon 0500369699, ringa på kvällarna eller via textmeddelande, så kontaktar vi dig senare.

Det finns flera olika möjligheter att stödja verksamheten, till exempel genom att donera en symaskin eller höns till fattiga familjer i Asien. För tillfället har vi ännu inte information om dessa möjligheter på våra finska/svenska internetsidor.

  • Bankkonto FI5911583000228934 (sponsoreringskonto)
  • Bankkonto för betalning av böckerna (Vallankumous lähetystyössä)  FI8111583000228926 

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again