Vi sprider Kristi kärlek i östra Asien

Viktigt

På följande sätt kan du vara med och sprida Kristi kärlek med GFA

Nationella missionärer - pionjärmissionsarbette

Hoppets Bro (Bridge of Hope)

Gospel for Asia

utbildar, utrustar och skickar arbetsmän för att berätta om Guds kärlek för onådda män, kvinnor och barn, som aldrig hört Hans namn. Samarbetet mellan dig och din missionär befrämjar människors andliga och fysiska välmående.

 

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again