Kansalliset työntekijät

Kansalliset työntekijät

Tietoa kansallisista työntekijöistä

Herra on valmistamassa työmiehiä ja -naisia Aasiassa. Näillä kansallisilla työntekijöillä on voimakas kutsumus auttaa ihmisiä eri tavoin heidän kansakunnissaan ymmärtämään Kristuksen rakkautta. He rukoilevat sairaiden puolesta ja palvelevat heitä. He antavat köyhille perheille lahjoja, joiden avulla he voivat tienata elantonsa. He puhdistavat likaisia kyliä sekä auttavat äitejä ja isejä arvostamaan lasten koulutusta ja tulevaisuuden kehitystä. Heillä on myös syvä taakka auttaa ihmisiä tuntemaan ja kokemaan Kristuksen rakkautta – sitä samaa, mitä he itsekin ovat saaneet kokea.

Koska kansalliset työntekijät ovat syntyneet ja kasvaneet maissa, joissa he työskentelevät, ei heillä ole esteenään kielellisiä tai kulttuurillisia raja-aitoja, vaan he ovat heti valmiita julistamaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa niille, jotka eivät ole ikinä saaneet kuulla sitä.

Miksi kansallisia työntekijöitä?

missionaries1.PNG

Valtava etulyöntiasema

Vaikka kansalliset työntekijät kohtaavatkin monia vaikeuksia levittäessään sanomaa Jeesuksesta, on heillä silti valtava etulyöntiasema verrattuna heidän työtovereihinsa, jotka tulevat Aasian ulkopuolelta.

Nykyään yli 85% Aasian maista ei päästä länsimaisia lähetyssaarnaajia maahan tekemään työtä vapaasti. Tämä rajoite ei koske niitä monia miehiä ja naisia, joita Herra on kutsunut kansallisiksi työntekijöiksi. Kun ulkomaalaiset eri syistä joutuvat lähtemään, niin kansalliset veljet ja sisaret voivat jäädä palvelemaan ilman keskeytyksiä.

missionaries2.PNG

Lähetti omiensa joukossa

Paikallisten ihmisten silmissä kansalliset työntekijät eivät edusta ulkomaita tai kummallista uskontoa. He ovat samannäköisiä ja puhuvat samalla tavalla kuin paikalliset. Kansalliset työntekijät tuntevat maansa kulttuurin ja tietävät vaistomaisesti parhaat tavat kommunikoida Jeesuksen rakkaudesta niin, että ihmiset ymmärtävät. He ovat herkkiä naapureidensa tarpeille ja haluavat edustaa Kristusta elämässään – näyttämällä, että vaikka he ovat juuri samanlaisia kuin muut, he eroavat siinä suuressa toivossa, joka heillä on Jeesuksessa.

missionaries3.PNG

He tuovat apua

Kansalliset työntekijät työskentelevät lukuisissa eri paikoissa, slummeista kyliin ja kaupunkeihin. Mihin ikinä heidät lähetetäänkään palvelemaan, Herra osoittaa heille erityisiä tapoja, joilla he voivat konkreettisesti osoittaa Hänen rakkauttansa ja huolenpitoa ihmisiä kohtaan. Joskus se tarkoittaa Jesus-kaivon lahjoittamista kyläyhteisölle, jolla ei ole puhdasta vesilähdettä. Toisinaan he voivat lahjoittaa lahjoja, joiden avulla köyhät perheet voivat elättää itsensä (esimerkiksi lahjoittamalla ompelukoneita, maatilaneläimiä yms.). Kansalliset lähetit haluavat auttaa tarpeessa olevia maanmiehiään henkisesti ja fyysisesti, ja tällä tavoin Herra osoittaa usein heille iankaikkisuustoivoa.

missionaries4.PNG

Kustannustehokkuus

Kansalliset työntekijät elävät yksinkertaisesti. He asuvat kodeissa, jotka ovat juuri samanlaisia kuin paikallisten ihmisten kodit. He syövät samanlaista ruokaa. He pukeutuvat paikallisen tyylin mukaan. Useimpien kuukausikulut ovat 120-360 USD kuukaudessa (noin 100-310€/kk).

Kristus tuli ihmisten kaltaiseksi ja eli ihmisenä ihmisten joukossa. Nämä miehet ja naiset pyrkivät toimimaan samalla tavalla ja kirkastamaan Häntä elämänsä kautta.

Merkittävä vaikutus

missionaries5.PNG

Seurakuntia syntyy päivittäin

Kansalliset työntekijät perustavat päivittäin seurakuntayhteisöjä Aasiassa. Heidän työnsä ja rakkautensa kautta, näemme kuinka joka vuosi suuret ihmisjoukot kokevat uuden elämän Kristuksessa! Mutta mikään tällainen ei onnistu helpolla. Kansalliset työntekijät maksavat korkean hinnan kärsimyksistä, vastoinkäymisistä ja voimakkaasta vainosta, jota he joutuvat kokemaan, jotta ihmiset saisivat tuntea Jeesuksen.

Kunkin yhteisön keskelle perustetut seurakunnat ovat luonteeltaan aidosti kansallisia, itsehallinnollisia, omatoimisesti laajentuvia ja – niin pian kuin mahdollista – myös omavaraisia.

10/40-ikkuna

Gospel for Asian tukemat työntekijät palvelevat Aasissa, josta osa kuuluu alueelle, jota kutsutaan 10/40-ikkunaksi. Tämä neliskanttinen alue ulottautuu Länsi-Afrikasta Itä-Aasiaan, 10 astetta pohjoiseen 40 asteeseen päiväntasaajan pohjoispuolella. Tällä alueella asuu miljoonia ihmisiä, joilla on hyvin vähäiset tai olemattomat mahdollisuudet kuulla ilosanomaa Jeesuksesta. Etenkin Aasiassa sijaitsee yksi tiheimmistä väestöistä, jotka elävät tietämättä Jeesuksesta Kristuksesta.

Tuhannet kansalliset veljet ja sisaret ovat valmiita muuttamaan tätä tilannetta. He vain tarvitsevat apuasi!

Mitä minä voin tehdä?

Sinulla on yhtä tärkeä osa, kuin kansallisilla työntekijöillämme, jotta ihmiset saavat oppia tuntemaan Jeesuksen.

Tarvitsemme koko maailman kristittyjen tukea, jotta veljemme ja sisaremme, Aasiassa, voisivat saattaa tehtävänsä päätökseen - levittää kotimaassaan rakkautta lukuisiin koteihin ja kyliin.

Kansallisen työntekijän tukeminen Gospel for Asian kautta maksaa noin 310€ kuukaudessa. Voit auttaa tukemaan kansallista työntekijää 25€/kk. Kehotamme sinua sponsorina rukoilemaan säännöllisesti työntekijäsi puolesta.

Kun ryhdyt sponsoriksi, lähetämme sinulle valokuvan ja henkilökohtaista tietoa lähetistäsi, joka palvelee Aasiassa. Saat myös päivityksiä työstä alueella, jolla lähettisi työskentelee. Tämä auttaa sinua näkemään millaista muutosta sponsorointisi saa aikaan.

Tukeminen - GFA World

missionary packet.PNG

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again