Ensisijainen tavoitteemme on hyvien uutisten kertominen!

Gospel For Asian tehtävä on kertoa Jeesuksesta heille, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia. Koulutamme ja lähetämme paikallisia lähetystyöntekijöitä saavuttamattomille alueille missä Jeesuksen nimeä ei vielä tunneta.

Jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan GFA on jakanut apua ja tuonut toivoa eräille maailman sorretuimmista ihmisistä itäisellä pallonpuoliskolla.

Ketkä ovat saavuttamattomia?

Missä suurin osa saavuttamattomista sijaitsee?

Suurin osa saavuttamattomista ihmisistä asuu ns. 10/40 ikkunan alueella -- suorakulmaisella alueella, joka ulottuu Länsi-Afrikasta Itä-Aasiaan, 10 astetta pohjoista leveyttä ja 40 astetta pohjoista leveyttä päiväntasaajalta.

Tällä alueella miljoonat ovat tietämättömiä, tai tietävät hyvin vähän Jeesuksesta. Monet heistä elävät epätoivoisessa köyhyydessä. Yli 80% maailman köyhimmistä ihmisistä asuvat juuri 10/40 ikkunan alueella. Ikkunalla sijaitsee myös suurin osa muslimeista, hinduista ja buddhalaisista.

Katsaus työhömme

Millä tavalla saavutamme saavuttamattomimmat?

  • Kansallisten tai syntyperäisten lähettien kautta: Gospel for Asia kouluttaa, sekä lähettää kansallisia lähettejä. Tämä lähetysstrategia on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Kieli ja kulttuuri on heille ennaltaan tuttu. He asuvat palvelemiensa ihmisten tasolla, joka poistaa sosiaalisia siteitä. Lisätietoja kansallisista läheteistä.
  • Toivon silta -lastentyön kautta: Toivon silta on Gospel for Asian lastentyötä. Sen on tarkoitus pelastaa tuhansia aasialaisia lapsia köyhyydeltä ja toivottomuudelta tarjoamalla heille perusopetusta ja kertomalla heille Jumalan rakkaudesta. Lue lisää Toivon Silta -työstä.
  • Rukouksen kautta: Gospel for Asian palvelutyössä keskeistä on rukous. Tiedämme ettei mikään onnistu ilman rukousta ja sen takia priorisoimme sitä. GFAn lähetit ja työntekijät ympäri maailmaa rukoilevat johdonmukaisesti niiden puolesta, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksen rakkaudesta.
  • Lahjoittajien, sponsoreiden ja henkilökunnan kautta: On olemassa monia tapoja olla mukana GFA:n lähetystyössä. GFA:lle voi antaa rahallista tukea, josta on Aasiassa paljon tarvetta. Jotkut ryhtyvät vapaaehtoistyöntekijöiksi GFA:lle. Monet GFA:n lähetit ovat valmiita uhraamaan koko elämänsä Jumalan valtakunnan hyväksi. Niin kansallisten lähettien sponsorit, vapaaehtoistyöntekijät, GFA:n henkilökunnan jäsenet, kuin myös lähetyssaarnaajatkin, ovat kaikki antaneet elämänsä Kristuksen käyttöön.
  • Uskollisuuden kautta: Gospel for Asia lähettää 100% lahjoituksista suoraan kentälle. Emme käytä yhtään lähetyksen hyväksi annetuista varoista hallinnointikuluihin.
  • Yhteistyön kautta: Gospel for Asia tekee yhteistyötä useiden lähetys- ja avustusjärjestöjen kanssa. Mikään näistä järjestöistä ei ole GFA:n alaisuudessa, tai yhdistynyt kanssamme.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again