Mihin me uskomme?

Opillinen julkilausuma

Me uskomme...

  1. Että Raamattu on innoitettu ja virheetön Jumalan sana. Se on Jumalan antama täydellinen ilmoitus Hänen tahdostaan suhteessa pelastukseen. Se on myös ainoa pettämätön opas Kristitylle sovellettavaksi niin uskossa kuin myös käytännön elämässä.
  2. Että Jumala, kaiken Luoja, joka on olemassa ikuisesti kolmessa persoonassa: Isässä, Pojassa sekä Pyhässä Hengessä, joiden uskomme olevan kaikkien yhtä aikaa ikuisia, ja keskenään yhtä arvokkaita ja voimakkaita.
  3. Jeesuksen Kristuksen Jumaluuteen; siihen, että hän sai sikisi Pyhästä Hengestä; Hänen neitseelliseen syntymään; Hänen synnittömään elämään; Hänen sijaiskuolemaan ristillä; Hänen ruumiilliseen ylösnousemukseen; siihen, että Hän nousi ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle; ja Hänen henkilökohtaiseen, lähestyvään, toiseen tulemukseensa.
  4. Että Jumala on luonut ihmisen; että ihmisen tottelemattomuus koitui jokaisen ihmisen hengelliseksi kuolemaksi, mikä merkitsee eroa Jumalasta ja josta seuraa myös fyysinen kuolema; ja että kaikki ihmiset ovat luonnostaan ja teoiltaan syntisiä.
  5. Että Herra Jeesus Kristus kuoli ristillä syntiemme tähden, ja että jokainen, joka uskoo Häneen, on syyttömäksi julistettu hänen uhrikuolemansa tähden, ja näin ollen on oikeassa suhteessa Jumalan kanssa.
  6. Että Pyhän Hengen tehtävänä on asua kaikissa uskovissa mahdollistaen ja antaen voiman uskovan elämään ja palvelutehtävään.
  7. Kuolleiden ja elävien ruumiilliseen ylösnousemukseen. Niille, jotka ovat oikeassa suhteessa Jumalaan ikuinen siunaus ja ikuinen ero niille jotka torjuivat Jumalan anteeksiannon hänen Pojassaan.

Gospel For Asialle tunnusomaista 

Keskittyminen "näistä vähäisimpiin"

Tavoitteemme ja fokuksemme järjestönä on palvella köyhiä ja huonossa asemassa olevia lapsia, perheitä ja yhteisöjä Aasiassa. Jokaisen osa-alueen motiivina on rakkautemme Jeesukseen.

Kansallisten lähetyssaarnaajien tukeminen

Kansallisilla lähetyssaarnaajilla on vain vähän tai ei lainkaan kulttuurisia esteitä voitettavana. Toisin kuin länsimaalaiset kollegansa, he voivat helposti integroitua ja olla yhteydessä ihmisiin, jotka jakavat samanlaisen kulttuurin. Vaikka kansalliset työntekijät kohtaavat vaikeita esteitä palvellessaan, heillä on silti valtava etu Pohjois-Amerikasta ja muista ei-aasialaisista maista tuleviin työtovereihinsa nähden.

Parempien yhteisöjen kehittäminen lasten ja perheiden hyväksi

Kansalliset lähetystyöntekijät auttavat kohtaamaan niiden yhteisöjen tarpeet, joihin heidät on lähetetty. Joissakin paikoissa on mahdollisuus perustaa lasten sponsorointiohjelman kautta keskus, jonka kautta lapset voivat saada koulutusta, lääkärintarkastuksia ja päivittäisen aterian. Joillekin perheille tämä on ainoa mahdollisuus, jonka avulla heidän lapsensa saavat koulutuksen. Ja koska GFA:n tukemat lähetystyöntekijät ovat osa yhteisöä, he tuntevat perheiden ja paikallisten tarpeet hyvin. Kun resursseja saadaan käyttöön, kansalliset työntekijät voivat auttaa tarjoamaan tuloja tuottavia eläimiä perheille ja jopa kaivoja koko kylälle. Nämä asiat auttavat siunaamaan lapsia, heidän perheitään ja jopa kokonaisia kyliä.

Valtava vaikutus Jumalan armosta

Uskollisuutensa ja uhrautuvaisuutensa ansiosta kansalliset lähetystyöntekijät ovat voineet palvella perheitä ja yhteisöjä. Ja uskovat kokoontuvat viikoittain palvomaan Herraa seurakunnissaan eri puolilla Aasiaa.

Mikään tästä ei ole tullut helposti. GFA:n tukemat kansalliset lähetyssaarnaajat maksavat kovaa hintaa, koska Kristus motivoi heitä.

Jumala on uskollinen ja huolehtii seurakuntansa tarpeista.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again