Mihin me uskomme?

Opillinen julkilausuma

Me uskomme...

  1. Että Raamattu on innoitettu ja virheetön Jumalan sana. Se on Jumalan antama täydellinen ilmoitus Hänen tahdostaan suhteessa pelastukseen. Se on myös ainoa pettämätön opas Kristitylle sovellettavaksi niin uskossa kuin myös käytännön elämässä.
  2. Että Jumala, kaiken Luoja, joka on olemassa ikuisesti kolmessa persoonassa: Isässä, Pojassa sekä Pyhässä Hengessä, joiden uskomme olevan kaikkien yhtä aikaa ikuisia, ja keskenään yhtä arvokkaita ja voimakkaita.
  3. Jeesuksen Kristuksen Jumaluuteen; siihen, että hän sai sikisi Pyhästä Hengestä; Hänen neitseelliseen syntymään; Hänen synnittömään elämään; Hänen sijaiskuolemaan ristillä; Hänen ruumiilliseen ylösnousemukseen; siihen, että Hän nousi ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle; ja Hänen henkilökohtaiseen, lähestyvään, toiseen tulemukseensa.
  4. Että Jumala on luonut ihmisen; että ihmisen tottelemattomuus koitui jokaisen ihmisen hengelliseksi kuolemaksi, mikä merkitsee eroa Jumalasta ja josta seuraa myös fyysinen kuolema; ja että kaikki ihmiset ovat luonnostaan ja teoiltaan syntisiä.
  5. Että Herra Jeesus Kristus kuoli ristillä syntiemme tähden, ja että jokainen, joka uskoo Häneen, on syyttömäksi julistettu hänen uhrikuolemansa tähden, ja näin ollen on oikeassa suhteessa Jumalan kanssa.
  6. Että Pyhän Hengen tehtävänä on asua kaikissa uskovissa mahdollistaen ja antaen voiman uskovan elämään ja palvelutehtävään.
  7. Kuolleiden ja elävien ruumiilliseen ylösnousemukseen. Niille, jotka ovat oikeassa suhteessa Jumalaan ikuinen siunaus ja ikuinen ero niille jotka torjuivat Jumalan anteeksiannon hänen Pojassaan.

Gospel For Asialle tunnusomaista 

Taloushallinto

GFA on sitoutunut noudattamaan hyvää talouskäytäntöä ja hallinnoimaan saamiaan lahjoituksia vastuullisesti. Vuonna 2017 yli 79 prosenttia Gospel for Asia -järjestön budjetista käytettiin ihmisten hengellisten ja käytännön tarpeiden täyttämiseen. Tähän kuuluu kansallisten lähetyssaarnaajien tukeminen, köyhien auttaminen ja Aasian kehitysyhteisöjen kehittäminen.

Keskittyminen saavuttamattomiin

Palvelutyömme tavoite on saavuttaa ihmisiä 10/40 ikkunan alueella, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jumalan rakkaudesta. On vielä lähes 3 miljardia saavuttamatonta ihmistä. Pelkästään Intiassa on yli 500000 kylää, joissa ei ole koskaan ollut evankeliumin julistajaa.

Koulutamme ja lähetämme kansallisia lähettejä

Kansallisilla läheteillä on hyvin vähän, jos ollenkaan kulttuurillisia esteitä. He ovat valmiita kertomaan evankeliumia heille, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin kuulleet sitä. Vaikka kansalliset lähetit kohtaavat paljon esteitä kulkiessaan kylästä kylään viedessään sanomaa eteenpäin, on heillä suuri etulyöntiasema länsimaalaisiin työtovereihinsa verrattuna.

GFA:lla on tällä hetkellä 67 raamattukoulua joissa tuhannet opiskelijat valmistautuvat palvelemaan Herraa niiden parissa, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jumalasta, joka rakastaa heitä.

Valtavia tuloksia Jumalan armosta

Kansalliset lähetit ovat pystyneet kertomaan Jeesuksen rakkaudesta miljoonille saavuttamattomille miehille, naisille ja lapsille skollisuutensa ja uhrautuvaisuutensa takia. Tänä päivänä ihmiset ympäri Aasiaa ylistävät Herraa paikoissa, joissa ei ennen ollut yhtään kirkkoa.

Mutta mikään tästä ei tule ilmaiseksi. Kansalliset lähetit joutuvat maksamaan korkean hinnan ihmisten saavuttamisesta Kristuksen rakkaudella. Kansalliset lähetyssaarnaajat kohtaavat usein kärsimystä, vaikeuksia ja voimakasta vainoa.

Seurakunnat, joita syntyy kunkin kulttuurin parissa, ovat aidosti paikallisia luonteeltaan, hallinnoltaan itsenäisiä sekä itsestään leviäviä, ja niin pian kuin mahdollista myös taloudellisesti itsenäisiä.

Tulevaisuuden johtajien kouluttaminen GFA:n raamattukouluissa

Satoja opiskelijoita käy Gospel for Asian raamattukouluissa Intiassa, missä he kasvavat uskossaan ja kouluttautuvat täyttääkseen omalta osaltaan lähetyskäskyä Aasiassa.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again