Sitoumuksemme sinua kohtaan

GFA on lujasti sitoutunut hyvään taloudenhoitoon ja pidämme täten hyvää huolta sponsorien ja lahjoittajien rahoista. Yli 35 vuotta olemme olleet palvelustehtävässä haluten kunniottaa Kristusta tavalla, jolla kerromme Hänen armostaan ja rakkaudestaan ja miten hallinnoimme meille uskottuja varoja.

Vuonna 2017 enemmän kuin 79% Gospel for Asian toimintabudjetista käytettiin auttamaan ihmisiä heidän hengellisissä ja aineellisissa tarpeissaan. Tämä pitää sisällään kansallisten lähettien tukemista, köyhien auttamista, yhteisöjen kehitystyötä Aasiassa. Autamme myös katastrofien yhteydessä ja lievitämme kärsimystä.

Keskeisiä kohteita avustustyölle Aasiassa 2017:

 • 234,356 perhettä avustettiin joululahjojen kautta.
 • 289,033 naista koulutettiin terveyden huollon kautta auttamaan omia läheisiään terveysongelmissa.
 • 50,624 naista oppi lukemaan ja kirjoittamaan.
 • 10,965 naista sai ammattikoulutusta.
 • 600,000 hyttysverkkoa malarian torjuntaan.
 • Yli 200,000 huopaa jaettiin.
 • 1,245 terveysleiriä kaukaisissa kylissä.
 • 4,673 yhteisöä sai puhtaan veden tarpeeseen Jeesus-kaivon.
 • 11,324 BioSand-vedensuodatuslaitteistoa annettiin perheisiin ja yksilöille.
 • 6,364 saniteettitilaa asennettiin kyliin.

GFA jättää itselleen oikeuden viime kädessä hyväntekeväisyyskohteiden osalta kohteesta riippumatta tarvittaessa ohjata varat sellaiseen kohteeseen, joka parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa parhaan lopputuloksen. Näissä tapauksissa teemme mahdolliset muutokset koko ajan tietäen, että antamanne lahjoitus on pyhä uhri, joka vaatii huolellista taloudenpitoa.

Koska olemme sitoutuneet taloudelliseen integriteettiin, seuraamme tarkasti prosessejamme ja aktiivisesti pyrimme omissa toimissamme käyttämään menettelytapoja, jotka tuovat parhaan ja tehokkaimman lopputuloksen.

Osa parhaista käytännöistämme:

Me ja koko GFA:n henkilökunta allekirjoitamme uskomme historialliseen raamatulliseen oppiin: Usko Kristukseen , raamatun mukaan, on taloudenhoitomme ja toimintojemme pohja.

 • Alistamme itsemme vuosittain riippumattomalle auditoinnille yleisten periaatteiden mukaisesti. GFA:n pääkonttorilla on sopimus auditointiyhtiön kanssa. Tämä yhtiö on asiantuntija auttamaan Gospel for Asiaa niissä lisääntyvässä määrin vaikeissa toimintaympyröissä, joissa avustustyö tapahtuu.
 • Toimintaohjeemme raamatusta pohjautuu 2. kor. 8:5: He antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä (ensiksi) Herralle ja sitten meille. Uskomme, että ihmisten tulisi olla mukana toiminnan tukemisessa sen mukaan, kun Herra heitä johtaa elämässään. Haluamme hyljätä kaikenlaisen painostuksen ja manipulaation saadaksemme ihmiset tukemaan Hänen työtään.
 • Kunnioitamme yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä. Emme myy tai vuokraa heidän yhteistietojaan kenellekään muulle kolmannelle osapuolelle. Pidämme heidän nimensä ja tietonsa tarkasti salassa.
 • Meidän omat yhteistyökumppanimme kentällä toimivat myös samojen periaatteiden mukaisesti pyrkien mahdollisimman suuren tehokkuuteen varojen käytössä.

Pyrimme kaikissa toimissamme toimimaan yllämainittujen periaatteiden mukaisesti.

Kaikki lahjoitukset Gospel for Asialle on alistettu säännöstömme mukaisesti: Gift Acceptance Policy. Lisätietoja löytyy myös linkeistä:

All other donations

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again