GFA World: sprider Guds kärlek i Afrika


Visionen för GFA World (Gospel for Asia) har alltid varit att beröra liv med Guds kärlek. Nu år 2021 har vi tjänat i mer än 40 år och nått ett dussintal asiatiska nationer genom våra många samhällsutvecklingsprojekt. Vi är aktiva när det gäller att erbjuda rent vatten, utbildning för barn och att tjäna "dessa minsta", såsom änkor, spetälska patienter, slumbor och mycket mer.

Och nu är vi glada att kunna meddela att 2021 är året då GFA World expanderar till en ny kontinent: Afrika.

I mer än ett år har vi bett, tänkt på, gjort besök och forskat om att starta en missions- och kyrkoplantationsrörelse i Afrika.

Afrika är en kontinent med en femtedel av världens befolkning: 1,2 miljarder människor. Afrika består av 54 länder och är känt som världens fattigaste kontinent. Medellivslängden är 52 år, och ungefär hälften av Afrikas befolkning är under 15 år. Många afrikanska folkgrupper har enorma problem, t.ex. vattenkrisen och bristen på tillgång till hälsovård och utbildning. Många återhämtar sig också från folkmord och sorgen över hundratusentals dödade barn.

Insatsen börjar med sponsring av barn i Rwanda

Vårt arbete i Afrika börjar med GFA Worlds barnsponsringsprogram i slummen i Kigali, huvudstaden i Rwanda, som är ett av de mest tätbefolkade afrikanska länderna. Detta blir det första av många projekt, vart och ett med samma vision som vi började med: att möta konkreta behov hos värdefulla människor och visa Guds kärlek till dem som behöver det mest.

ruanda.PNG

Med mer än 40 års erfarenhet är GFA World rustat för att möta Afrikas växande behov. Vi kommer snart att utbilda och ge nationella missionärer möjlighet att påbörja dricksvattenprojekt, medicinska insatser, utbildning för de underprivilegierade, och stärka kvinnor (och samhällsutvecklingsprojekt). Vårt mål är att hjälpa de fattiga att bryta fattigdomens cykel och visa Guds kärlek.

Rwanda är bara början på ett nytt spännande uppdrag för GFA World. Vi planerar att utöka arbetet till sex andra nationer i Afrika under de närmaste åren.

"Vårt mål är att vara tjänare för alla och visa dem Kristus genom vår livsstil", säger vår grundare KP Yohannan. "Jesus sa till sina lärjungar att de skulle förändra världen, och när vi expanderar till Afrika är det också vår kallelse."

Aktuella böneämnen:

+ Be för vårt första missionsteam med fyra personer från Indien, som nu befinner sig i Rwanda, att Herren ska använda dem till sin ära.

+ Be att Herren ska resa upp minst 10 bröder och 10 systrar från Östafrika för att ansluta sig till lärjungutbildningen och missionärsgruppen under de kommande fyra månaderna.

+ Fyra av våra systrar utbildas nu i Indien för att åka till Afrika för att tjäna bland de fattiga och behövande i januari 2022. De kommer att hjälpa till att starta vår tjänst Sisters of Compassion i Afrika! Be för deras utbildning som pågår just nu.

+ Medicinska uppdrag är en av våra viktigaste satsningar i Afrika eftersom behovet och möjligheten att tjäna i Afrika genom medicinsk verksamhet är enormt. Be att Herren ger oss de medel som behövs för att etablera ett sjukhus i Kigali i Rwanda.

+ Det beräknas att omkring 7 miljoner människor kan dö av svält i Afrika under de kommande 7 månaderna på grund av COVID-19-pandemin och de samhälleliga nedstängningar som följer därav. Be om Herrens barmhärtighet och att han vill använda oss och andra arbetsformer för att vara en del av lösningen i denna svåra situation.

Hur vi planerar att möta dessa behov


GFA World har över 40 års erfarenhet av medmänskligt och humanitärt arbete och planerar att använda våra mycket effektiva modeller för att möta behoven hos de fattiga i Afrika.

Medicinsk verksamhet

Vårt medicinska arbete kommer att omfatta utbildningsseminarier för hälso- och sjukvård samt läger för att ge högkvalitativ medicinsk vård direkt till de människor som behöver den mest. Vi kommer också att hjälpa riskbarn genom att dela ut vitaminer och andra kosttillskott, t.ex. A-vitamin som hjälper till att utveckla synen och avmaskningstabletter som avlägsnar parasiter från kroppen.

Projekt för rent vatten

Vi kommer att borra Jesusbrunnar för att hjälpa till att lindra vattenkrisen. Vi kommer att samarbeta med lokala entreprenörer och finansiera flera brunnar åt gången, så att vi får mest "valuta för pengarna" samtidigt som vi bygger brunnarna för att hålla länge. Vi kommer också att arbeta i lokalsamhällena för att se till att brunnarna underhålls och sköts, och vi använder allmänt tillgängliga verktyg och delar så att de är lätta att reparera. Jesusbrunnarna betjänar i genomsnitt 300 personer varje dag och håller i 20 år.

GFA World sponsorering av barn

Inspirerade av Jesu kärlek till de fattiga ger vi hopp och hjälp för att befria barn, familjer och deras samhällen från fattigdomens kretslopp.

Ett sätt för GFA World att ge barn hopp är att förbättra utbildningsmöjligheterna i deras miljö. Vi tittar på de hinder som finns för utbildning i samhällen och försöker undanröja dem genom utvecklingsaktiviteter som distribution av skolmaterial, tillgång till rent vatten, förebyggande av undernäring med mera. Läs mer om sponsring av barn.

Nationella arbetare

Vi planerar att öppna bibelskolor och utbilda inhemska missionärer som vill visa Guds kärlek och tjäna sitt eget folk. Med sin förståelse för den lokala kulturen och traditionerna känner dessa "inhemska" arbetare till hjärtslagen i de samhällen där de tjänar och är avgörande för att hjälpa till att uppfylla både fysiska och andliga behov. Läs mer om nationella arbetare.

Hälsa, vatten och utbildning är bara några exempel på de behov som vi avser att tillgodose genom vårt arbete i Afrika. Vi planerar att påbörja många andra initiativ under de kommande dagarna, bland annat:

  • Sända ut de goda nyheterna
  • Kvinnors egenmakt
  • Samhällsutveckling
  • Teologisk utbildning
  • Ungdomsarbete
  • Utbildning för underpriviligierade

Berättelsen om varför vi startar i Rwanda


År 2018 råkade Metropolitan Yohan (KP Yohannan) träffa ärkebiskopen för den anglikanska kyrkan i Rwanda på en konferens. Han såg den otroliga potentialen i ett partnerskap, och det var då som allt började falla på plats för att GFA World skulle expandera till Afrika.

Kigali, Rwandas huvudstad, kommer att bli vår bas för hela arbetet i Afrika, och vi har redan goda förbindelser med myndigheterna där.

Vi har börjat hjälpa behövande barn och samhällen i Kigalis slumområden.

Vi kommer snart att starta ett utbildningscenter för att fostra nationella arbetare som vill dela med sig av Guds kärlek.

africamap.PNG

afrikka3.PNG

Vår vision för Afrika


"När han [Jesus] såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för att de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde". - Matteus 9:36

Vad är vår vision för arbetet i Afrika?

Den är enkel: Den heliga kyrkan, som exemplifieras i Apostlagärningarna!

KP Yohannan (Metropolitan Yohan) berättar: "Vi tittar på hela kontinenten. Eftersom vi precis har börjat arbeta med dessa barn i Rwanda är vårt mål att vi förhoppningsvis under de kommande dagarna kommer att kunna se tusentals gudstjänstsamhällen förvandlas när vi tar hand om de fattiga och behövande, i vår Herres namn."

Rwanda är bara början på en ny spännande missionsfront för GFA World. Vi planerar att utvidga arbetet till sex andra nationer i Afrika under de närmaste åren.

Följ med oss på denna resa


Vill du vara en del av denna spännande expansion?

Det här är bara början på vårt gemensamma arbete i Afrika, men vi behöver starkt stöd för att finansiera det och för att kunna gå vidare med nästa steg. Vårt team uppskattar att det kommer att krävas betydande resurser för att påbörja arbetet i de områden där vi ser de största behoven.

Ditt stöd till dessa insatser i Afrika kommer att hjälpa oss att erbjuda mer säkert dricksvatten, hälsovård, utbildning och så mycket mer för Afrikas värdefulla folk. Genom Guds nåd kan vi göra en otrolig skillnad för många.

När vi läser Apostlagärningarna och lär oss om kyrkans historia ser vi att lärjungarna ständigt tar hand om själen, anden OCH kroppen. De levde som Jesu händer och fötter och tillgodosåg behoven hos de lidande och behövande. Den kärleken - den genuina, autentiska medkänslan - öppnade dörren för lärjungarna att dela med sig av evangeliet, grunda kyrkor och lära upp hela samhällen som längtade efter att följa Jesus.

När vi svarar på människors fysiska behov i Jesu namn ber vi att de ska få ta del av de goda nyheterna om Guds kärlek till dem.

"Vi inser att detta är av enorm betydelse när det gäller att förmedla evangeliet och hjälpa de fattiga och behövande." -Metropolitan Yohan (KP Yohannan)

  1. “Dying from lack of medicines.” United Nations. www.un.org/africarenewal/magazine/december-2016-march-2017/dying-lack-medicines. March 2017.
  2. “Africa’s priorities for sustainable development.” United Nations. www.un.org/africarenewal/magazine/april-2012/africa%E2%80%99s-priorities-sustainable-development. April 2012.
  3. “New Methodology Shows that 258 Million Children, Adolescents and Youth Are Out of School.” UNESCO. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf September 2019.

Bilderna på den här sidan är representativa bilder av Afrika och används med tillstånd från Unsplash.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again