Ekonomi

Vår ekonomiska praxis

GFA är fast besluten om att följa en god ekonomisk praxis och ansvarsfullt hantera de donationer som organisationen mottar. I över 35 år har vi i vårt arbete velat ära Kristus, genom att berätta om Hans nåd och kärlek – detta involverar också förvaltningen av de medel som anförtros oss.

År 2017 riktades över 79% av Gospel for Asias budget till att möta människors andliga och praktiska behov. Detta innebär sponsorering av nationella missionärer, hjälp till de fattiga och utveckling av samhällen i Asien. Vi ger också hjälp i samband med katastrofer och lindrar lidande.

Centrala mål för verksamhet i Asien 2017:

- 234,356 familjer fick hjälp genom julklappar

- 289,033 kvinnor undervisades om hälsovård för att kunna hjälpa sin omgivning inom hälsoproblem

- 50,624 kvinnor lärde sig att läsa och skriva

- 10,965 kvinnor fick yrkesutbildning

- 600,000 myggnät utdelades för att hindra spridning av malaria

- Över 200,000 filtar utdelades

- 4,673 samhällen fick en Jesusbrunn för att möta behovet om rent vatten

- 11,324 BioSand-vattenfilter donerades till familjer och individer

- 6,364 sanitetsutrymmen installerades till byar

I sista hand överlämnar GFA sig rättigheten till att rikta välgörenhetsdonationer, oberoende av mål, till de ändamål som på bästa möjliga sätt ger de mest fördelaktiga resultaten. I dessa fall fattar vi eventuella beslut med medvetande om att Er donation är ett heligt offer som skall tas hand om omsorgsfullt.

För att vi har förbundit oss till ekonomisk integritet följer vi noggrant med våra processer och strävar aktivt till att använda oss av metoder som ger mest fördelaktiga och effektiva resultat.


Några av våra bästa principer

Vi och hela Gospel for Asias personal har vår tro i Bibelns historiska lära: Grunden för vår ekonomiska praxis och verksamhet är tron på Kristus, baserat på Bibelns ord.

- Vi genomgår årligen en opartisk revision, enligt allmänna principer.

- Vår verksamhetsprincip begrundar sig på 2. Kor. 8:5: ”Och de gav inte bara det jag hade hoppats – efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig.” Vi tror att människorna borde stödja vår verksamhet enligt hur Herren leder dem i sina liv. Vi vill inte utnyttja press eller manipulering för att få människornas stöd.

- Vi respekterar våra partners integritet. Vi säljer inte och hyr inte ut deras kontaktuppgifter till en tredje part. Vi håller noggrant deras namn och uppgifter hemliga.

- Våra egna partners på missionsfältet fungerar också enligt samma principer, med en strävan efter största möjliga effektivitet vid hantering av ekonomiska medel.

I all vår verksamhet strävar vi efter att handla utgående från de ovannämnda principerna.

Donationer till GFA enligt våra regler: Gift Acceptance Policy (https://www.gfa.org/giftpolicy/). Mer information genom dessa länkar:

- Gifts toward GFA’s National Missionary Program (https://www.gfa.org/giftpolicy/#missionary)

- Gifts toward GFA’s Bridge of Hope Program (https://www.gfa.org/giftpolicy/#boh)

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again