Ekonomiskt oberoende

Gospel for Asia är överlåtet till god förvaltning av de medel som anförtros oss av våra donatorer. Vi lovar att använda dina gåvor klokt och effektivt för Kristi skull. 

100% av sponsordonationerna går direkt till fältet. Det här har varit vår praxis sedan början.

100%

100% till fältet

Från och med allra första början har vi varit fast beslutna att skicka 100% av de medel som anförtrotts oss direkt till sina avsedda ändamål på missionfältet. Vi litar på att Herren tar hand om våra kostnader.

Samtidigt försöker vi för vår del att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Därför betalar vi inte heller lön för någon, inklusive dem som arbetar heltid för GFAs kontor runt i världen. De livnär sig genom att skaffa personligt stöd, som täcker deras behov.

Förvaltingskostnaderna betalas med donationer avsedda för "Kontoret" och ibland för "Var behovet är störst". Herren har varit oss trogen och hjälpt oss med den ekonomiska delen och vi tackar Honom för det.

100% av medel skickas till fältet i Asien.  Gospel for Asien reserverar sig en rätt att v.b. använda en liten del av donerade summan lokalt i Asien i administrativa kostnader . GFA reserverar sig också en rätt att skicka  projektpengar vid brådskande fall till likadana motsvarande projekt ifall akut behov förekommer. Detta gäller inte stöd av nationella missionärer eller fadderbarnverksamhet.

Några av GFA:s internationella kontor planerar under 2016 att börja med ny princip att ta en liten summa för administrativa kostnader . Summan medges årligen i årsberättelsen. DETTA PRINCIP GÄLLER INTE TILLSVIDARE VÅRT KONTOR I SCANDINAVIEN. Ifall vårt kontor i Finland kommer att ha samma princip i användningen, kommer vi att informera  om förändringen på dessa www-sidor samt skicka information till våra sponsorer direkt.


Olika former att ge

Du kan kontakta oss ifall du är intresserad av att tjäna Herren med dina kunskaper. Vi är tacksamma för din hjälp!