Vår trosbekännelse

Vår trosbekännelse

Vi tror på...

  1. att Jesus snart skall komma igen till att döma levande och döda.
  2. att Gud har skapat människan,
  3. att den andliga döden kom över människosläktet till följd av människans olydnad och syndafall, vilket innebär att människan är skild från Gud,
  4. att den fysiska döden också är ett resultat av människans syndafall, vilket gör att alla människor till sin natur är syndiga och syndar (/faller i synd), men
  5. att Herren Jesus Kristus dog på korset för våra synders skull, och att alla som tror på Honom blir rättfärdiggjorda i och genom Jesu blod på grund av Hans offerdöd och därigenom står i ett rätt förhållande till Gud.
  6. att den Helige Andes uppgift är att bo i alla troende, och därigenom göra det fullt möjligt (för troende) att få och ge kraft till liv och tjänst i tron.
  7. Vi tror på de dödas kroppsliga uppståndelse, så (a) att de som står i ett rätt förhållande till Gud får en evig välsignelse, medan de som är skilda från Honom på grund av, (b) att de avvisar syndernas förlåtelse i Guds Son drabbas av en evig skilsmässa från Gud.

Gospel For Asias särdrag 

Fokus på "dessa minsta"

Vårt fokus och mål är att tjäna och hjälpa barn, familjer och hela samhällen som är underförsörjda och utarmade i Asien. Varje aspekt av vår tjänst motiveras av vår kärlek till Jesus.

Stöd till nationella missionärer

Nationella missionärer har få eller inga kulturella hinder att övervinna. Till skillnad från sina västerländska kollegor, kan de lätt integreras och umgås med dem som delar samma kultur. Även om nationella medarbetare möter svåra hinder när de tjänar, har de fortfarande en enorm fördel jämfört med sina medarbetare från Nordamerika och andra icke-asiatiska länder.

Utveckling av bättre samhällen för barn och familjer

Nationella missionärer hjälper till att tillgodose behoven i de samhällen dit de är utsända. Vissa samhällen kan få ett center för barnsponsringsprogram genom vilket barn kan få utbildning, läkarundersökningar och en daglig måltid. För vissa familjer är detta den enda möjlighet deras barn har att få en utbildning. Och eftersom missionärer som stöds av GFA är en del av samhället är de väl förtrogna med familjernas och samhällenas behov. När resurser görs tillgängliga kan nationella medarbetare hjälpa till att förse familjer med inkomstbringande djur och till och med brunnar för en hel by. Dessa saker hjälper till att välsigna barn, deras familjer och till och med hela samhällen.

Enorma effekter genom Guds nåd

Tack vare deras trofasthet och offervilja har de nationella missionärerna kunnat arbeta med familjer och samhällen. Och troende samlas varje vecka för att tillbe Herren i sina kyrkor över hela Asien.

Inget av detta har kommit lätt. GFA-stödda nationella missionärer betalar ett högt pris av umbäranden när Kristus motiverar dem.

Gud är trofast och tillgodoser sin fösamlings behov.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again