K.P. Yohannan
Gospel for Asias grundare

KP Yohannan har rest runt jorden de senaste 40 åren och utmanat Kristi kropp till lärjungaskap. Hans uppmaning till en radikal livsstil - med ett helhjärtat engagemang för Jesus - har gjort avtryck på nästan alla kontinenter. För kyrkan som fångats upp av kompromisser och självbevarelsedrift är Yohannans livsbudskap ett nytt ord för den här generationen och ändå lika tidlöst som själva mandatet i Skriften.

kp2.PNG

Yohannan är grundare av GFA, en kristen missionsorganisation som är djupt engagerad i att se samhällen förvandlas genom Kristi kärlek i ord och handling. Han är också metropolbiskop för Believers Church, en inhemsk kyrka i Sydasien.

Yohannan föddes 1950 i södra Indien och är den yngste av sex söner. Hans mor dedikerade vart och ett av sina barn till Herren och längtade efter att få se en av dem ägna sitt liv åt andlig tjänstgöring. Hon fastade i hemlighet varje fredag i tre och ett halvt år och bad: "Åh Gud, låt åtminstone en av mina pojkar förkunna evangeliet!". Samtidigt som hon bad växte hennes barn upp och verkade vara ämnade för världsligt arbete. Till slut var bara den yngsta, lilla "Yohannachan", kvar. Eftersom hans mor såg hur blyg och osäker han var, trodde hon att det knappast skulle bli en predikant av honom.

Efter att Yohannan hade gått ut skolan kom ett missionsteam på besök för att berätta historier från norra Indien. De berörde hans hjärta. Hans mors trogna böner besvarades då han omedelbart bestämde sig för att ansluta sig till missionsrörelsen och åka till det avlägsna Nordindien för att hjälpa till att föra ut de goda nyheterna till de många byar som aldrig hade hört talas om Kristus. Medan han förberedde sig för att åka med detta radikala missionsteam från Europa, utmanade missionärsstatsmannen George Verwer den blyge 16-åringen till radikalt lärjungaskap. Den natten kunde Yohannan inte sova. Tänk om Gud bad honom att predika offentligt på gatorna? Tänk om han skulle bli stenad och slagen?

Plötsligt fyllde Guds närvaro rummet och han visste att han inte var ensam. "Herren Gud", bad han i övergivenhet, "jag ska ge mig själv att tala för dig - men hjälp mig att veta att du är med mig."

Nästa morgon vaknade han med en övernaturlig kärlek och börda för människorna omkring honom. Herren gav honom mod att tala till de folkmassor han såg den dagen, och han fortsatte att predika under de följande sju åren i norra Indien. Som fältevangelist och regional samordnare var han ansvarig för medlemmarna i sina team och för planeringen av varje dag. Hans blivande hustru Gisela tjänstgjorde också i missionsrörelsen vid samma tid, och Yohannan kände genom deras korta möten att han hade hittat någon som delade hans vision och kallelse.

År 1971 blev Yohannan inbjuden att tillbringa en månad i Singapore vid ett nytt institut som hade startats av John Haggai. Här utmanades han av Haggai att göra något betydelsefullt med sitt liv till Guds ära. Tiden vid institutet gav upphov till en rastlöshet som till slut fick honom att lämna Indien för att utomlands söka efter Guds slutgiltiga vilja i hans liv. År 1974 kom han till USA, där han fick sin teologiska utbildning vid Criswell College. Efter sin första termin gifte han och Gisela sig.

Som teologistudent blev Yohannan ordinerad och började som pastor i en lokal kyrka i Dallas, där han tjänstgjorde i fyra år. Samtidigt som Gud välsignade hans pastorala tjänst kunde Yohannan inte glömma den börda som Gud hade gett honom för dem som aldrig hade hört Jesu namn.

Asiens oräkneliga miljoner

När Herren påminde Yohannan om de miljontals människor i Asien som fortfarande väntade på att få veta om hans kärlek till dem, sade han upp sig från sitt pastorat och han och Gisela började vidta åtgärder för att starta en organisation för att stödja nationella missionärer. Organisationen blev så småningom känd som Gospel for Asia (grundat den 3 juli 1979). De började träffas varje tisdagskväll med en liten, trogen grupp troende för att be för världens nationer. Herren ledde dem snart till att starta ett program genom vilket människor regelbundet kunde stödja de nationella missionärernas arbete genom att lägga undan en dollar om dagen. När Herren öppnade dörrar för att dela denna möjlighet med kyrkor och enskilda personer, började tjänsten växa.

I dag står GFA vid sidan av tusentals nationella medarbetare och stöder dem genom bön och hjälp när de ger hopp till de mest behövande i Sydasien. GFA är engagerat i dussintals projekt, t.ex. att ta hand om fattiga barn, sluminvånare, änkor och föräldralösa barn, att erbjuda rent vatten genom att finansiera brunnar, att stödja medicinska uppdrag och att tillgodose behoven hos dem som lever i spetälskekolonier. Genom GFA:s program för sponsring av barn räddas tiotusentals barn från fattigdomens och hopplöshetens generationsförbannelser. För att hedra det arbete som Yohannan gjort i flera decennier, tilldelade medlemmarna i Christian Men's Networks Global Fatherhood Initiative honom Reggie White Fatherhood priset år 2016. År 2003 fick han utmärkelsen Alumnus of the Year från Criswell College för sitt inflytande i Guds arbete.

kp1.PNG

Lärjungaskap som en tjänst

En av Yohannans djupaste förhoppningar var att den nya generationen skulle uppleva Herrens börda för dem som är hopplösa och att de skulle ge sig helt och hållet åt Herrens arbete. GFA:s lärjungaskola, ett årslångt program för unga vuxna, hjälper till att uppfylla denna önskan. Under detta år av verklig förändring på GFA:s huvudkontor i östra Texas har flera ungdomar fått möjlighet att fördjupa sin relation till Kristus och växa i att följa honom. Många av dem tjänar nu Herren på heltid i olika tjänster runt om i världen.

Yohannans radioprogram Spiritual Journey sprider hopp och praktisk hjälp till människor i Sydasien. Radioprogrammet når över en miljard människor på 110 språk. Dessutom kan tittare i 100 länder se honom dagligen på AYTV. Han var medlem av den verkställande kommittén för World by Radio 2004-2012 och är medlem av styrelsen för National Religious Broadcasters Association (NRB) 2013-2015. Som ett erkännande av hans tjänster gav NRB Yohannan 2003 priset Individual Achievement in International Broadcasting Award.

Yohannan är en produktiv författare som har publicerat över 200 böcker i Asien och 11 i USA. Över 3,9 miljoner exemplar av Yohannans bok Revolution in World missions har tryckts (finns att beställa på finska eller engelska på våra nätsidor). Det är en internationell bästsäljare som bokstavligen har förändrat missionshistorien. Yohannans andra böcker är bland annat: The Road to Reality; Come, Let's Reach the World; Living in the Light of Eternity; Reflecting His Image; Against the Wind; Touching Godliness through Submission; Destined to Soar; No Longer a Slumdog; Dance Not for Time och Little Things that Make a Big Difference. För sitt trogna arbete för Kristi kropp tilldelade Hindustan Bible College i Chennai, Indien, Yohannan ett Doctor of Divinity erkännande.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again