Nationella missionärer

Om nationella missionärer

Herren Gud reser män och kvinnor som bor i Asien för att bli hans ambassadörer. Dessa nationella missionärer har en passion för att hjälpa människorna i sina länder att förstå Kristi kärlek på olika sätt. De ber för och betjänar de sjuka. De ger inkomstgenererande gåvor till familjer som lever i fattigdom. De städar upp smutsiga byar. De hjälper mödrar och fäder att värdesätta sina barns utbildning och framtida utveckling. De har också en djup börda att hjälpa människor att lära känna och uppleva Kristi kärlek - precis som de själva har upplevt.

Eftersom nationella medarbetare är födda och uppvuxna i de länder där de arbetar har de få eller inga kulturella hinder att övervinna, så de kan lätt dela budskapet om Jesus Kristus med dem som aldrig har hört det.

Varför nationella missionärer?

missionaries1.PNG

Enorm fördel

Det är sant att nationella missionärer stöter på hinder när de försöker dela med sig av Jesu budskap i samhällen. Men de har fortfarande en enorm fördel jämfört med sina medarbetare från icke-asiatiska länder.

I dag tillåter mer än 85 procent av de asiatiska länderna inte västerländska missionärer att verka fritt. Denna begränsning gäller inte de många män och kvinnor som Herren har kallat till nationella missionärer. När utlänningar av olika skäl måste lämna länderna kan dessa bröder och systrar stanna kvar och verka utan avbrott.

missionaries2.PNG

Ett med folket

I lokalbefolkningens ögon representerar nationella missionärer inte ett främmande land eller en främmande religion, eftersom dessa män och kvinnor ser ut och talar som de själva. Nationella medarbetare växer upp med kännedom om sitt lands kultur och vet instinktivt hur de bäst kan förmedla Jesu kärlek så att människorna runt omkring dem förstår. De är känsliga för sina medmänniskors behov och försöker representera Kristus genom sina liv - de visar att även om de är precis som dem, så finns det en markant skillnad på grund av det hopp de har i Jesus.

missionaries3.PNG

Möjlighet att hjälpa till

Nationella arbetare arbetar på en mängd olika platser, allt från slumområden till byar till städer. Var de än skickas ut för att tjäna, visar Herren dem specifika sätt på vilka de kan uttrycka sin kärlek och omsorg om människorna på ett konkret sätt. Ibland är det genom att förse samhällen som inte har någon ren vattenkälla med Jesusbrunnar. Andra gånger är det genom att ge inkomstgenererande gåvor till familjer som sjunker ner i fattigdom. Nationella missionärer vill hjälpa sina landsmän i nöd både andligt och fysiskt, och Herren använder ofta dessa sätt att uttrycka sin kärlek för att erbjuda människor en bättre evighet.

missionaries4.PNG

Kostnadseffektivt

Nationella missionärer lever enkelt. De bor i hem som liknar lokalbefolkningens hem. De äter samma mat. De klär sig som de andra. De flesta kan leva på 120-360 dollar i månaden (ca 100-310€/månad).

På samma sätt som Kristus ödmjukade sig och blev ett med människorna omkring honom gör dessa män och kvinnor detsamma och försöker förhärliga honom genom sina liv.

En omfattande betydelse

missionaries5.PNG

Församlingar föds varje dag

Nationella arbetare etablerar församlingar varje dag i Asien. Genom deras arbete och kärlek ser vi varje år hur många människor får uppleva ett nytt liv i Kristus! Men inget av detta har varit lätt för våra bröder och systrar. Dessa nationella missionärer betalar ett högt pris i form av lidande, svårigheter och intensiv förföljelse för att se människor lära känna Jesus.

De gemenskaper som etablerats i varje kultur är verkligen inhemska till sin karaktär och de har som mål att bli självförsörjande så snart som möjligt.

Det 10/40-fönstret

Arbetare som får stöd av Gospel for Asia arbetar i Asien, varav en del ligger inom ett område på jorden som kallas 10/40-fönstret. Detta rektangulära område sträcker sig från Västafrika till Östasien, från 10 grader norr till 40 grader norr om ekvatorn. I denna del av världen lever miljontals människor med liten eller ingen chans att någonsin få höra de goda nyheterna. Särskilt Asien har en av de högsta tätheterna av människor som lever utan att veta om Jesus Kristus.

Tusentals nationella bröder och systrar är redo att ändra på detta. De behöver bara din hjälp!

Vad kan jag göra?

Du är lika viktig som våra nationella medarbetare, för att se till att folkmassorna känner till och förstår Jesus.

Utan stöd från kristna runt om i världen skulle våra bröder och systrar i Asien helt enkelt inte kunna slutföra uppgiften att dela Kristi kärlek med de många byarna, och människorna i deras länder.

I genomsnitt krävs det upp till 360 dollar, eller ca 310€, per månad för att stödja en nationell missionär genom Gospel for Asia. Du kan hjälpa till att stödja de nationella missionärernas arbete med ett månatligt bidrag på 25€. Som sponsor uppmuntras du att regelbundet be för din missionär.

När du blir sponsor skickar vi dig ett foto och personlig information om en missionär som arbetar i Asien. Du kommer också att få exklusiva uppdateringar om det arbete som utförs i den region där din missionär tjänstgör. Detta kommer att hjälpa dig att se hur ditt sponsorskap gör skillnad.

Sponsorskap - GFA World

missionary packet.PNG

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again