Nationella missionärer

Nationella missionärer har inga kulturella barriärer

Eftersom de nationella missionärerna, till skillnad från de västerländska arbetarna, inte har några kulturella barriärer att överkomma,  är de direkt redo att sprida evangeliet. Även om de nationella missionärerna möter många svårigheter, har de ett stort försprång i jämförelse med sina västerländska kollegor.

Över 85% av de asiatiska länderna släpper inte in västerländska missionärer till landet för att utföra sitt arbete - förkunna evangeliet och grunda församlingar.

De nationella missionärerna framstår inte som representanter för utlandet eller kontig religion. De kan redan språket och kan lätt lära sig den lokala dialekten.

Den nationella missionärens kostnader är bara en bråkdel av den västerländska missionärens kostnader. En nationell missionärs kostnader är endast ca. 1440 – 2520 USD (1100-2000 €) per år. Motsvarande årskostnad för en västerländsk missionär  är ca.75 000 USD (60 000 €).

Det är mycket möjligt att nå Asiens stora folkmassor under vår tid med hjälp av nationella missionärer. Tusentals framtida missionärer utbildas kontinuerligt och är förberedda på att grunda nya församlingar i Asien!

Tusentals nationella missionärer förberedda

Tusentals nationella arbetare utbildas hela tiden och årligen sänds en stor grupp nya missionärer till missionsfältet via Gospel for Asia. Ännu flera skulle dock behövas, för att sprida evangeliet till dessa länders folkskaror under vår tid.

Hittills har 54 bibelskolor grundats i olika länder: Indien, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka och Bhutan. Nästan 9000 unga män och kvinnor håller på att utbilda sig just nu.

Nivån på de studerande inom GFA är otroligt god. Över 98% av de utexaminerade arbetar inom områden, där evangeliet sedan tidigare är okänt. Våra nya arbetare grundar ofta en ny församling redan under sitt första arbetsår.

Denna stora frukt, som föds till följd av nationellt missionsarbete, ökar kontinuerligt överallt i Asien!

Församlingar grundas dagligen

Våra missionsarbetare grundar dagligen församlingar i sådana byar och samhällen i Asien, där det tidigare inte gjorts. Det här är dock inte helt enkelt. Missionärerna betalar ett stort pris för att grunda församlingar. Det är ofta tvungna att lida och möta svårigheter och stark förföljelse.

Församlingarna som grundas är nationella, självstyrande, utbredande och - så fort som möjligt- också självförsörjande.

Utan stödet av kristna från olika håll i världen skulle inte våra bröder och systrar i Asien kunna utföra den stora uppgiften som de har - sprida evangeliet i varje by och samhälle.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again