Vår primära målsättning är att sprida glädjebudskapet!

Gospel For Asias uppgift är att berätta om Jesus för dem som inte hört evangeliet. Vi utbildar och skickar ut nationella missionärer till onådda områden, där Jesu namn är okänt.

I över 30 år har GFA erbjudit hjälp och hopp till några av världens mest förtryckta människor på östra jordklotet.

Vilka är de onådda?

Var finns de mest onådda?

Största delen av de onådda bor på det s.k. 10/40 fönstrets område - ett rektangulärt område, som sträcker sig från västra Afrika till östra Asien, 10 breddgrader norr och 40 breddgrader söder om ekvatorn.

På detta område finns det miljontals människor, som inte vet något eller vet väldigt lite om Jesus. Många av dem lever i hopplös fattigdom. Över 80% av världens fattigaste människor bor på just detta område. I fönstret finns också största delen av muslimerna, hinduerna och buddhisterna.

Inblick i vårt arbete

Hur når vi de onådda?

  • Genom nationella missionärer: Gospel for Asia utbildar och skickar ut nationella missionärer. Denna missionsstrategi har visat sig vara mycket effektiv. De kan redan både språk och kultur. De har samma levnadsstandard som människorna som de tjänar, vilket avlägsnar sociala barriärer. Ytterligare information om nationella missionärer.
  • Hoppets bro barnverksamhet: Hoppets bro (Bridge of Hope) är Gospel for Asias barnverksamhet. Dess uppgift är att rädda tusentals asiatiska barn från fattigdom och hopplöshet genom att erbjuda dem utbildning och berätta om Guds kärlek för dem. Läs mera om Hoppets bro.
  • Genom bön: Bönen har en central roll i Gospel for Asias arbete. Vi vet att ingenting fungerar utan bön och därför är det en prioritet för oss. GFA:s arbetare runt jorden ber för dem som aldrig hört om Jesu kärlek.
  • Genom donatorer, sponsorer och anställda: Det finns många sätt att delta i GFA:s missionsarbete. Man kan exempelvis erbjuda ekonomiskt stöd eller bli frivilligarbetare. Många av GFA:s missionärer är redo att offra sitt liv för att tjäna Gud. Sponsorer, frivilligarbetare, GFA:s personal och missionärer har alla ställt sina liv till Kristi användning.
  • Genom lojalitet: Gospel for Asia är fast besluten om att följa en god ekonomisk praxis och ansvarsfullt hantera de donationer som organisationen mottar. År 2017 gick över 79% av Gospel for Asias budget till att möta människors andliga och praktiska behov. Detta innebär sponsorering av nationella missionärer, hjälp till de fattiga och utveckling av samhällen i Asien.
  • Genom samarbete: Gospel for Asia samarbetar med flera missions- och hjälporganisationer. Ingen av dessa organisationer arbetar under, eller är ihopslagen med GFA.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again