Vår primära målsättning är att berätta de goda nyheterna!

Gospel For Asias uppgift är att berätta om Jesus för dem som inte hört evangeliet. Vi utbildar och skickar ut nationella missionärer till onådda områden, där Jesu namn är okänt.

I över 30 år har GFA erbjudit hjälp och gett hopp till vissa av världens mest förtryckta människor på östra jordklotet.

Vilka är de onådda?

Var finns de mest onådda?

Största delen av de onådda bor på det s.k. 10/40 fönstrets område - ett rektangulärt område, som sträcker sig från västra Afrika till östra Asien, 10 breddgrader norr och 40 breddgrader söder om ekvatorn.

På detta område finns det miljontals människor, som inte vet något eller vet väldigt lite om Jesus. Många av dem lever i hopplös fattigdom. Över 80% av världens fattigaste människor bor på just detta område. I fönstret finns också största delen av muslimerna, hinduerna och buddhisterna.

Inblick i vårt arbete

Hur når vi de onådda?

  • Genom nationella missionärer: Gospel for Asia utbildar och skickar ut nationella missionärer. Denna missionsstrategi har visat sig vara mycket effektiv. De kan redan både språk och kultur. De har samma levnadsstandard som människorna som de tjänar, vilket avlägsnar sociala barriärer. Ytterligare information om nationella missionärer.
  • Hoppets bro barnverksamhet: Hoppets bro (Bridge of Hope) är Gospel for Asias barnverksamhet. Dess uppgift är att rädda tusentals asiatiska barn från fattigdom och hopplöshet genom att erbjuda dem utbildning och berätta om Guds kärlek för dem. Läs mera om Hoppets bro.
  • Genom bön: Bönen har en central roll i Gospel for Asias arbete. Vi vet att ingenting fungerar utan bön och därför är det en prioritet för oss. GFA:s arbetare runt jorden ber för dem som aldrig hört om Jesu kärlek.
  • Genom donatorer, sponsorer och personal: Det finns många sätt att delta i GFA:s missionsarbete. Man kan ge ekonomiskt stöd, som det finns behov av i Asien. Vissa blir frivilligarbetare för GFA. Många av GFA:s missionärer är redo att offra hela sitt liv för att tjäna Gud. Så väl nationella missionärers sponsorer, frivilligarbetare, GFA:s personal och  som missionärer har alla ställt sina liv  till Kristi användning.
  • Genom lojalitet: Gospel for Asia skickar 100% av donationerna direkt till fältet. Inget av missionspengarna används till administrativa kostnader.
  • Genom samarbete: Gospel for Asia samarbetar med flera missions- och hjälporganisationer. Ingen av dessa organisationer arbetar under, eller är ihopslagen med GFA.

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again

None