Hur förändrar GFA samhällen?

Sedan 1979 har vi engagerat oss i att tjäna "dessa minsta" i Asien och Afrika, ofta på platser där ingen annan arbetar, så att de kan uppleva Guds kärlek för första gången. GFA stöder nationella arbetare som fungerar som Kristi händer och fötter på fyra huvudsakliga sätt. Sponsring av nationella missionärer för att betjäna människors behov, sponsring av barn, investeringar i samhällsutveckling och hjälp till familjer i behov av vård eller vid katastrofer.

"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot". - Sakaria 4:6

Översikt över vårt arbete

1. Sponsring av nationella missionärer

Vi kopplar ihop dig med en nationell medarbetare (eller flera medarbetare) i utvecklingsländer - dessa enkla, ödmjuka Guds tjänare betjänar människors djupaste behov både fysiskt och andligt, i samhällen runt världen. Information om nationella arbetare.

gospelforasia-RT12-07092-convert-f49dce1302c71d8fce87f6fa117903b4.jpg

2. Sponsring av barn

Mer än 70 000 barn från fattiga familjer får hopp och en ljusare framtid genom GFA:s sponsringsprogram. Detta sponsringsprogram ger barn i Ruanda, Nepal och andra delar av Asien möjlighet att få utbildning, medicinska kontroller och mycket mer i Jesu namn. Information om barn.

gospelforasia-RT15-05660-convert-02210da55a7df9dfa853799f01432b27.jpg

3. Utveckling av samhällen

Många familjer i de samhällen som vi arbetar i saknar de grundläggande förnödenheter som behövs för ett hälsosamt liv. Vi tillgodoser dessa behov genom att erbjuda sådant som rent vatten, inkomstbringande lantbruksdjur, symaskiner och yrkesutbildning.

gospelforasia-TD14-04130-convert-db7f462e53a8abbd191151d699239719.jpg

4. Katastrofhjälp och medmänsklig vård

GFA-stödda nationella arbetare hjälper offer för naturkatastrofer och de som ofta avvisas av samhället, som änkor och leprapatienter. Våra team för barmhärtighetstjänster älskar Herren och tjänar de behövande från samma hjärta.

gospelforasia-RT12-07773-leprosy-convert-c80ed2944555ab48d146d10a670927af.jpg


GFA är också en gemenskap som inspirerar andra i västvärlden att engagera sig för Kristus.

GFA:s första grundläggande värdering är att lära känna Herren Jesus mer fullständigt och intimt. Detta värde levandegörs dagligen av GFA:s personal och sedan starten har GFA erbjudit människor möjligheter att leva ut sitt engagemang för Kristus.

5. GFA:s skola för lärjungaskap i Texas

GFA har skapat ett fördjupande, autentiskt lärjungaskapsprogram för ungdomar i åldrarna 18-27 år. Dagligen utmanas eleverna att "dö till sig själva" samtidigt som de lever i en gemenskap med troende som älskar Kristus och tjänar andra.

gospelforasia-EC16-06289-convert-67186a7a94f9ddd7e629e16f67a1b05c.jpg

6. Böneteam

Grunden för GFA:s verksamhet är bön. Vi vet att ingenting åstadkoms utan bön och därför ger vi den en prioriterad plats. GFA-stödda missionärer och GFA-personal runt om i världen ber ständigt och med stor iver för dem som ännu inte har förstått djupet av Guds kärlek och nåd.

gospelforasia-GF1001890-convert-fbf51b2a7348c98f24068581cc16a23e.jpg

Are you from the United States?

If you would like to sponsor, donate or make a store purchase, please visit our US office page.

Hide this / Don't show me again